من یه فایل اکسل دارم که در بعضی از ستونهای اون اطلاعاتی نوشتم. این اطلاعات ممکنه در خانه های تصادفی قرار گرفته باشه. می خوام یه دکمه به صفحه اضافه بشه و وقتی روش کلیک کردم، یه شیت جدید ایجاد بشه و تمام اطلاعات به صورت منظم و فقط در یک ستون، اضافه بشه.