طراحی یک پروژه در اکسل با مشخصات زیر:

  1. امکان تعریف دوره 2. امکان تعریف اساتید 3. امکان تعریف دانشجویان 4. امکان تخصیص دانشجویان و اساتید به دوره ها 5. امکان مشخص نمودن روزهای کلاس 6. امکان مدیریت شهریه 7. امکان حضور و غیاب
1 پیشنهاد
Inline Feedbacks
View all comments
مهدی سمیع زاده
مهدی سمیع زاده
دی 20 1399 15:44

طراحی فایل به همراه ماکروهای مربوطه طی 5 روز
600 هزار تومان