با سلام. یک فایل اکسل شامل دو شیت هست که عددهای داخل سلولها در بعضی موارد مغایرت دارد. می خواهم این مغایرتها با رنگ قرمز نشان داده شود.