من تعدادی فایل اکسل دارم شامل چهارده ستون که می خوام در یک فایل کلی ترکیب بشن و ردیف‌های تکراری حذف بشن. لطفا هزینه اعلام نمایید.

 

3 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
متین رضایی خاص
متین رضایی خاص
دی 7 1399 11:45

پنجشنبه ی همین هفته ۷۰۰۰۰ تومن

متین رضایی خاص
متین رضایی خاص
دی 7 1399 21:18

۵۰۰۰۰ تومن پنجشنبه همین هقته

مهدی سمیع زاده
مهدی سمیع زاده
دی 20 1399 15:48

150 هزار تومان – 5روز

Last edited 10 months ago by مهدی سمیع زاده