با سلام یک فایل اکسل داریم که مربوط به تولید کوچک شلوار است که اطلاعات بایگانی میکنیم و بهای تمام شده محاسبه میکینم
فرمول نویسی شده
فقط میخواهیم فرم دهی داشته باشد که یوز راحت تر اطلاعات وارد کند

پیشنهادتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.