پروژه مدیریت مزرعه یک پروژه طراحی شده در اکسل می باشد که برای مدیریت و حسابداری بخش های مختلف مزرعه طراحی شده است.

این مزرعه شامل: بخش های کشاورزی، دامداری سبک، طیور، کشتارگاه طیور، جوجه کشی، انبارداری، دیتابیس و داشبوردهای مدیریتی می باشد.

برای این پروژه دو فایل باید تهیه شود:

  1. فایل گزارش روزانه
  2. فایل داشبوردهای مدیریتی

در فایل گزارش های روزانه مجموعه ای از اطلاعات جمع آوری شده که مجموع این گزارش ها فایل دیتابیس را تشکیل می‌دهند به طور مثال؛ سه گروه مختلف داریم:

  1. مدیر عامل
  2. مدیران
  3. کارشناسان

مدیرعامل اطلاعات کلی مجموعه را می‌تواند بررسی کند و مدیران و کارشناسان فعالیت های خود را بررسی می کنند.

گزارش روزانه برنامه مدیریت مزرعه در اکسل: یک مزرعه بسیار بزرگ داریم که توی این مزرعه محصولات زیادی کشت شده تقریبا ۷ محصول را کشت کردیم و ما می‌خواهیم مسئول این بخش از زمین یک سری گزارش روزانه به ما ارائه دهند، که مطابق آیتم هایی که وجود دارد در این گزارش اکسل مواردی مثل چه ساعت هایی از روز آبیاری انجام شده است، چه ساعت هایی زمین را شخم زدند، چه ساعت هایی زمین کود داده شده، چه مقدار بذر برای چند متر از زمین استفاده شده است و…گزارش شود.

گزارش مربوط به بخش دامداری سبک مواردی مثل چه زمانی به دام آب داده می شود، چه زمانی غذا به دام داده شده، غذای دام شامل چه موادی است مثل مخلوط شامل موادی مثل کاه، یونجه، ذرت بوده است، چند مرتبه دام به چرا رفته است، تعداد تولد و تلفات دام ها و…گزارش شود.

در مورد بخش پرورش طیور مواردی مثل دمای محیط، تعداد دفعات چک کردن طیور، مخلوط غذا و … گزارش شود.

در مورد بخش جوجه کشی مواردی مثل در مورد تخم پرنده اینکه چه زمانی تولید شده، چه زمانی وارد دستگاه شده است که این مورد شامل دوره های مختلفی می شود به طور مثال تخم کبک دوره ۲۴ روزه دارد، تعداد تولد و تلفات و …باید گزارش شود.

در مورد بخش کشتارگاه طیور مواردی مثل اینکه در روز چند کیلو زنده تحویل گرفته اند و چند کیلو کشته شده تحویل مي دهند، دمای آبی که کشتار انجام می‌شود باید بررسی شود که دمای استاندارد باید بین ۶۰ تا ۷۰ درجه باشد که اگر دما به طور مثال ۷۵ درجه شود خطا دهد و … باید گزارش شود.

انجام پروژه مدیریت مزرعه در اکسل

جهت انجام پروژه های اکسل مشابه با ما تماس بگیرید و اگر می‌خواهید این پروژه را با یکی از زبان های برنامه نویسی طراحی نماییم، به سایت انجام پروژه های برنامه نویسی آوا مراجعه نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *