قسمت مهم توضیحات پروژه را یکبار میگم
من بعنوان سبدگردان تعدادی مشتری دارم که نحوه معاملات و محاسبات مد نظرم به شرح زیر است
خودم علاوه بر سبد گردانی بعنوان مشتری هم هستم .
مشتریان در زمانهای مختلفی وارد وخارج میشوند وسرمایه آنها متفاوت است(مبالغ به ریال باشد) برای هر معامله بایستی کل موجودی صندوق در نظر گرفته شود و هر مشتری به نسبت مبلغ آورده (آورده اولیه یا مانده سرمایه در صندوق) درصدی دریافت میکند یعنی سرمایه مشتری تقسیم برموجودی صندوق، بعد از مشخص شدن درصد ، این درصد سهم هر مشتری در معامله را مشخص میکند ، بنابراین هر معامله بایستی جداگانه محاسبه شود چون درصدها متفاوت است ، در زمان فروش سهم ممکن است کل سهم یکجا فروش برود که در اینجا همان درصد زمان خرید مشتری در فروش نیز لحاظ میشود و میزان سود فرد مشخص میشه و باقیمانده سرمایه هم بایستی محاسبه شود تا در معامله بعد در نظر گرفته شود . بعد هر معامله بایستی مبلغ فروش از خرید کسر بشه و سود و زیان ناخالص بدست بیاد و کارمزد سبدگردان از این سود ناخالص کسر گردد ، بعد از کسر کارمزد سود خالص بدست میاد . امکان تغییر درصد کارمزد سبد گردان در معامله وجود داشته باشد . در ضمن امکان محاسبه کارمزد در ضرر ها هم وجود داشته باشد چون ممکن است برابر قرارداد درصدی از ضرر بر عهده سبد گردان باشه .حالت دوم اینست که همه سهم فروخته نشده و بلکه قسمتی از سهم فروخته شده و در اینصورت برنامه بایستی بتواند برمبنای تعداد فروخته شده ازتعداد کل سهام موجود کسر و محاسبات را انجام دهد و تعداد باقیمانده سهام و مبلغ مانده رامشخص نماید . این عملیات ممکن است چندین بار تکرار شود . ممکن است در طول سهامداری مبلغ نقدی سود به مشتریان تعلق گیرد که در اینجا هم بر مبنای قرارداد به همون نسبت کارمزد کسر و مابقی مبلغ به مانده سرمایه مشتری اضافه بشه ، در مورد سهام جایزه هم همینطور . یعنی اگه سهام جایزه تعلق گرفت یا تعداد سهام جایزه بر مبنای کارمزد به تعداد سهم سبد گردان اضافه بشه یا در زمان فروش مبلغ کارمزد به جمع درآمد اضافه بشه ، چون خودم هم سهام دار و هم سبد گردان هستم مبالغ کارمزد بعد از هر معامله به جمع درآمدم اضافه بشه .

پیشنهادتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *