حق شارژ و دریافت و پرداخت ها ، تقسیم هزینه ها بر اساس نفرات یا متراژ ، گزارش واحد و سرجمع  تا حداقل 500 واحد مسکونی

دراکسل ثبت قبض ها و هزینه های متفرقه ودسته بندی جداگانه

حق شارژ ماهانه برای واحدها (چه خالی وچه مسکونی متفاوت )

ثبت کلیه واحدها با ذکر تاریخ و توضیحات پرداخت آنها

ثبت هزینه های پرداختی از حق شارژ بدون در نظرگرفتن در مانده حساب واحدها

ثبت کسب پول متفرقه ساختمان واوردن ان به صورت خودکار به موجودی حساب ساختمان در اکسل

گزارش کامل و دقیق به تفکیک قبض ها و هزینه ها و انواع دریافتها و مانده حساب واحدها در اکسل

گزارش دهی صورت حساب اختصاصی در اکسل برای هر واحد در بازه تاریخی متفاوت

ثبت تغییرات سکونت و یا مالکیت واحدها برای تعیین مانده حساب افراد در اکسل

انواع روش‌های محاسبه شارژ ساختمان در اکسل

محاسبه شارژ ساختمان روش‌ها و فرمول‌های گوناگونی در اکسل دارد. ‌مدیر ساختمان باید با توجه به نوع آپارتمان و میزان هزینه‌های آن یکی از این گزینه ها را انتخاب کند

فرمول نویسی شارژ واحدی دراکسل

فرمول نویسی شارژ متراژی در اکسل

فرمول نویسی شارژنفری در اکسل

فرمول نویسی شارژ نفر متراژی در اکسل

فرمول نویسی شارژ واحدی به همراه شارژ متراژی در اکسل

فرمول نویسی شارژ واحدی به همراه شارژ نفری در اکسل

فرمول نویسی شارژ واحدی به همراه شارژ نفری متراژی در اکسل

فرمول نویسی شارژ نفری به همراه شارژ متراژی دراکسل

فرمول نویسی شارژ واحدی به همراه شارژ متراژی و شارژ نفری در اکسل

فرمول نویسی شارژ بر اساس هزینه‌های مجتمع مسکونی و آپارتمان‌ها در اکسل

 

یک پاسخ

پیشنهادتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *