آموزش نوشتن توابع ابتدایی

در اولین حرکت قصد داریم چگونگی نوشتن فرمول و قواعدی که باید در نوشتن فرمول رعایت کنید رو توضیح
بدیم .

انجام پروژه های ابتدایی در اکسل

در فرمول نویسی اکسل باید به چند چیز دقت کنید برای مثال : در هر مکان اکسل مساوی قرار دهید به این معنی است
که قرار است که فرمول یا تابعی بنویسید .

انجام پروژه های ابتدایی در اکسل

 

در تصویر بالا اگر دقت کنید ما در یک مکان که نام آن فرمول بار بود مساوی گذاشتیم ولی در یکی از سلول ها
هم مساوی تایپ شد دلیل این اتفاق چیست ؟

اکسل برای اینکه جواب فرمول شما را بدهد نیاز به یک مکان برای قرار دادن جواب دارد و وقتی فرمول نوشته
شود و اکسل محاسبه کند جواب را داخل این سلول انتخاب شده قرار خواهد داد .

انجام پروژه های ابتدایی در اکسل

اما این فرمول هایی که ما می خواهیم از آنها استفاده کنیم کجا قرار گرفته اند ؟
در تصویر بالا مکان قرار گیری فرمول ها و توابع رو مشخص کرده ایم. یکی در سربرگ (Home) و دیگری در
سربرگ (Formulas) قرار گرفته است.

انجام پروژه های ابتدایی در اکسل

 

با توجه به تصویر برای رسیدن به فرمول های بیشتر در سربرگ (Home )باید گزینه ی (Function More) رو

بزنیم.

انجام پروژه های ابتدایی در اکسل

و با زدن (Function More )این گزینه می توانیم تمام فرمول ها رو مشاهده کنیم و فرمول مورد نظر رو انتخاب کنیم .
اما برای نوشتن فرمول به صورت دستی باید چه کاری انجام بدیم ؟
اول : در فرمول بار یک مساوی قرار می دهیم .
=
دوم : اسم فرمول یا تابع مورد نظر رو به زبان انگلیسی تایپ می کنیم . (برای مثال x)
= x
سوم : یک پرانتز باز کرده و داخل آن اسم سلول هایی که قرار است فرمول بر روی آنها پیاده شود رو وارد می
کنیم و پرانتز را می بندیم
(x=(B12,F3

آموزش وارد کردن جمع

حالا در مرحله ی بعدی طبق آموزش های بالا عمل می کنیم.

انجام پروژه های ابتدایی در اکسل

طبق تصویر بالا اول اعداد مورد نظر خود را وارد می کنید .

انجام پروژه های ابتدایی در اکسل

و مشاهده می کنید که دقیقا با توجه به روش های فرمول نویسی پیش رفتیم و به پاسخ سوالات رسیدیم .

آموزش نوشتن تابع میانگین

انجام پروژه های ابتدایی در اکسل

طبق تصویر بالا برای نوشتن تابع میانگین از فرمول (Average) استفاده می شود .