استخدام کارشناس مسلط به امور اداری از جمله مسلط به اکسل، دعوت به همکاری فارغ التحصیلان یا دانشجویان مسلط به نرم افزارهای حسابداری و مالی مانند اکسل مایکروسافت، استخدام حسابداری مدیریت_مالی دعوت_به همکاری_حسابداری نرم_افزار_مالی پروژه_مالی اقتصاد پروژه_حسابداری

استخدام کارشناس حسابداری مالی، تسلط کامل بر حسابداری در اکسل، تسلط کامل بر امور مالی و حسابداری نظیر گزارشات فصلی ،ارزش افزوده ،بیمه و مالیات

استخدام افراد آشنا به مباحث مالیاتی و گزارشات مالی در اکسل آشنا به نرم افزار های حسابداری در اکسل